Snimanje iz zraka za potrebe inspekcije

Brojanje ptica i životinja

Za očuvanje životinjskih vrsta, iznimno je bitno znati broj jedinki pojedine vrste. Poznavanje broja jedinki neke životinjske vrste olakšat će očuvanje njihovih staništa i povećat će produktivnost zajednice koja se brine o očuvanju životinjskih vrsta.

Brojanje ptica, uz gore navedene razloge, je bitno i zbog otkrivanja klimatskih promjena, razine zagađenosti okoliša, gubitka staništa, promjene u sezonskim migracijama…
Iako je brojanje ptica vrlo izazovno, postoji nekoliko metoda brojanja. Odabir najpogodnije metode za brojanje ovisi o vrsti ptica, staništu i ponašanju u jatu i samostalno.

Pronalaženje komunalnih prekršaja

Kako zakoni postaju stroži, tako se povećava broj komunalnih prekršaja. Najbolji primjeri tome su bespravna gradnja i divlja odlagališta otpada koja su sve češći prizor u velikim gradovima, ali i ruralnim područjima. Iako je prevencija najbolja metoda sprječavanja komunalnih prekršaja, to često nije ostvarivo u realnim uvjetima. Stoga, upotrebom bespilotnih zrakoplova se na jednostavan, brz i efikasan način može pregledati veliko područje te utvrditi mjesta koja nalikuju divljim odlagalištima otpada. Isto tako, na snimkama se može odrediti površina i volumen područja za kojeg se se smatra da je divlje odlagalište otpada. Površina i volumen snimljenih objekata važni su i kod otkrivanja bespravne gradnje. Uspoređujući površinu i volumen objekata može se raspoznati je li dio, ili cijeli objekt bespravno izgrađen.

Snimanje brana

Nasipi, brane i ostale nasute građevine koje služe kao obrana od poplava i štite naselja i gradove tijekom godina korištenja mogu prestati ispunjavati svoju ulogu što najčešće dovodi do katastrofalnih posljedica za stanovnike okolnih područja.

Kako bi se na vrijeme reagiralo i sprječilo propuštanje brana i nasipa, potrebno ih je periodički pregledavati. Korištenjem bespilotnih zrakoplova s odgovarajućim senzorima, moguće je efikasno pregledati veliku površinu nasipa i/ili brana. Osim što vizualno prikazuju snimljeno područje, rezultati snimanja iz zraka bespilotnim zrakoplovom mogu se iskoristiti kao podloga i temelj daljnjih odluka o radovima koje je potrebno provesti na snimljenim nasipima i branama. Također, vrijedi napomenuti kako se korištenjem bespilotnih zrakoplova za inspekciju nasipa i brana smanjuje broj nepristupačnih mjesta i sigurnosni rizik.

Snimanje dalekovoda

Električna energija je neophodna za svakodnevni život na kakav smo navikli, a dopremanje električne energije do svih potrošača je iznimno bitan dio električne infrastrukture. Dalekovodi služe upravo tome – prenošenju električne energije na velikim udaljenostima. Stupovi dalekovoda su visoke metalne rešetkaste konstrukcije za koje su pričvršćeni kablovi za prijenos električne energije. Stupove, jednako kao i kablove, je potrebno održavati i raditi inspekcije za provjeru njihovog stanja. Korištenjem bespilotnog zrakoplova s odgovarajućom kamerom, inspekciju stupova i kablova je moguće provesti efektivnije i sigurnije.

Optičkim i termalnim kamerama se provjeravaju stupovi dalekovoda, a rezultati su u obliku video snimaka, fotografija i termalne mape sa raspodjelom temperatura. Lidarom se provjerava teren između stupova, odnosno udaljenost kablova od tla ili raslinja koje okružuje dalekovod.

Korištenjem optičkih, termalnih i lidarskih snimaka dalekovoda stručnjacima se osigurava dodatno vrijeme za procjenu stanja dalekovoda, detaljni pregled svih ključnih točaka dalekovoda, ali i sljedivost opažanja budući da se podaci mogu pohraniti na neodređeno vrijeme.

Snimanje mostova

Snimanje mostova bespilotnim zrakoplovima je isplatljivije rješenje za identifikaciju oštećenja, pogoršanje svojstava i smanjenje kapaciteta. Stoga, inspekcija mostova je redovitija, a samim time se poboljšava održavanje i sigurnost mostova te im se produljuje životni vijek.

Uobičajeni način inspekcije mostova je iznimno složen, dugotrajan i skup jer zahtjeva posebnu specijaliziranu opremu kako bi stručno osoblje bilo u mogućnosti pristupiti donjoj strani mosta. I uz posjedovanje odgovarajuće opreme, uvijek postoje nepristupačna mjesta na donjoj strani mosta. Pokušavajući doći i do takvih mjesta zbog kvalitetnog obavljanja inspekcije, zaposlenici se izlažu sigurnosnim rizicima što se može izbjeći korištenjem bespilotnih zrakoplova s odgovarajućim senzorima.

 

Neke prednosti korištenja bespilotnih zrakoplova za inspekciju mostova su:

– prikupljanje sveobuhvatnih informacija o stanju mostova
– fotografije su točnije, preciznije, detaljnije i visoke kvalitete
– brži, jednostavniji i sigurniji način inspekcije mostova
– manji utjecaj na promet na mostu tijekom inspekcije donjeg dijela mosta
– mogućnost osiguranja sljedivosti podataka
– izrada 3D modela mostova, digitalnog ortofota i klasificiranog oblaka točaka (Pointcloud)
– jednostavnije uočavanje postojećih pukotina te budućih kritičnih pozicija na mostovima
– jednostavnije dokumentiranje provedenih inspekcija